Java Scripts

Колекция от скриптове

Cursor Trailer Text

пример: cursortrailertext.htm

Един атрактивен скрипт, предназначен за създаване на анимация на произволен текст, при придвижване на мишката в страницата. Може да настройвате големината и цвета на текста.

Custom Cursor

пример: customcursor.htm

Атрактивна смяна на курсора с произволна картинка.

No Right Button

пример: norightbutton.htm

Това е Java скрипт забраняващ използването на десния клавиш на мишката. Работи идеално с всички браузери. Кратка защита срещу любопитни, които надничат в страниците ви.

No SaveAs Image

пример: nosaveimg.htm

Това е Java скрипт, забраняващ копиране на графичните файлове в една страница. Не казвам, че не могат да се вземат по друг начин...

Remote Control

пример: myremote.htm

Един Java скрипт, с чиято помощ може да прехвърлите управлението на сайта си в отделен малък прозорец.

ИЗБЕРИ СТРАНИЦА