Самообучение HTML училище

Кратко ръководство по HTML за начинаещи


Автор: Joe Barta » Превод: Ан.Начев » Последна редакция: LeoS

Първи урок » (7272 посещения)

Започваме направо. Стартирайте Notepad и напишете следните два реда - без значение с големи или малки букви.

<HTML>
</HTML>

Всяко от тези неща се нарича таг. В дадения случай имаме отварящ таг и затварящ таг. За създаването на затварящ таг е достатъчно да се добави дясна наклонена черта (/) към отварящия таг. Имайте предвид, че не при всички оператори има затварящи тагове.
Гледайте на таговете като на указания, които давате на браузера. Например това, което показахме в горния пример казва на браузера "начало на html документ" (<HTML>) и "край на html документ" (</HTML>). Това, което ни остава, е да опишем съдържанието на страницата между тези два тага.

Всеки HTML документ се нуждае от двойка HEAD тагове.

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
</HTML>

Единственото нещо, което можем за сега да поставим между HEAD таговете са двойката TITLE тагове. Там по-късно ще напишем заглавието на страницата.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
</HTML>

Сега следва да се добавят BODY таговете, където всъщност се поставя съдържанието на страницата.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

О, има още едно нещо. Дайте някакво заглавие на страницата си.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>My big bad page!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>

Сега запаметете това, което написахте, но НЕ като текстов файл (.txt)! Запишете го като .html документ в нова директория някъде на твърдия си диск. Значи по-подробно обяснено, натискате последователно от менюто на Notepad - "File", след това "Save As".
Наименувайте я както си искате. След това я отворете. Там където е написано File name: напишете example01.html Там където пише Save as type: изберете да бъде All Files (*.*)

Поздравления! Вие вече сте горд притежател на web страница! Можете да си я качите на сървър и целия свят ще е свидетел на направеното от вас.
Резултатът от направеното може да се види тук --» EXAMPLE01.HTML

За съжаление, както може би се уверихте, направената от вас страница е напълно празна, но е и един напълно пълноценен HTML документ. Следващото, което трябва да се научите да правите, е как да напълните страницата си с различни неща. Текст, картинки и други такива.

Най-добрият начин, по който можете да се възползвате от този самоучител, е чрез отваряне на два прозореца на браузера ви. В единия прозорец разглеждате настоящата страница, а в другият - разглеждате собствената си страница, която изграждате успоредно с усвояването на материала.

Съвсем набързо да обобщим какво научихме, преди да пристъпим към втория урок. Първо научихме как да изградим скелета на всеки HTML документ. Това са основните компоненти, които трябва да се съдържат във всяка страница. Второ - заглавието на документа е това, което се появява в горната част на браузера ви.