Web Links

"Най-сбития, но богат списък от връзки към Freeware" - разбира се, William LeRoy го е казал... Вижте ~ Freeware Downloads ~ Freeware Links ~ Freeware Search ~ Newsletter.

Качествена колекция от екранни спасители за Windows & Macintosh. Най-хубавото от всичко е, че са съвършено безплатни!

~ FREEWARE APPLICATIONS ~ Авторска страница, изисква само малка благодарност от вас, ако копирате нещо полезно от предложеното от него.

FREEWARE за Windows. Многократно се обновява! Всички програми са оценени и описани. С много Internet и Windows инструменти. Проверете за по-бързи и наскоро обновени места в: North & South America и International Mirror Map.

"Windows 95/98/ME/XP only (sorry) no shareware, no 30 day suicideware, just freeware". (Само гратис - вярно e.)

FreeWare раздел на PCWin за Windows 32-bit. Това е софтуерна колекция с всекидневен списък от гратис програми за Win95 & NT, плюс съвети & трикове, новини по пощата, и още...

Freeware Reviews - pедакторът Brian Hughe прави колекцията с разбиране. Често кани гости на "freeware review" (най-вече, ако сте абонат на ZDNetMail).

Учудващо защо безплатни екранни спасители. Включени са дори категориите 'Celebrity', 'Nature & Scenery', 'Hot Air Balloons', 'Sports', 'Christian' и много други още!..

Авторска страница ~ "Софтуерът предлаган тук е фрийуер. С други думи, моят софтуер ти се дава без пари. Върши каквото ти е потребно с него, без да го препродаваш на друг" и т.н...

Обширен списък от freeware препратки плюс търсеща страница. Има също и препратки към различни Windows Tips & Tricks и гратис запълнени страници!

ИЗБЕРИ СТРАНИЦА